PRESSEMELDING

Deaf Aid rammet av mislighold

(Oslo, 28. juni 2018) Deaf Aid er en veldedig organisasjon som arbeider for å bedre livskvaliteten til døve barn og unge i afrikanske land, med støtte fra Norad og private givere. Deaf Aid ligger høyt ranket på Innsamlingskontrollen sine lister og er fokusert på at høyest mulig andel innsamlede midler går direkte til formålet. Etter mistanke om mislighold i Deaf Aid Kenya har Norad, i fullt samarbeid med ledelsen i Deaf Aid Norge, engasjert revisjonsfirmaet Deloitte til å undersøke mistankene. Deloittes rapport har bekreftet mislighold.

- Situasjonen som er avdekket er svært alvorlig, og truer Deaf Aids eksistens. I samarbeid med Norad følger vi nå opp funnene i rapporten til Deloitte og har engasjert BDO som ny revisor for å sikre at vi fremover har en betryggende internkontroll både i Norge og i Kenya, sier Marius Mæle, styreleder i Deaf Aid Norge.

Deaf Aid har i perioden fra april 2013 til desember 2016 mottatt totalt NOK 10,8 millioner øremerkede midler fra Norad til prosjekt som tvillingskoler, voksenopplæring, workshops, research, foreldreopplæring og lignende i Kenya og Tanzania. I tillegg har Deaf Aid Norge samlet inn midler fra private givere og andre til egne prosjekt.

Deloitte har i sin rapport avdekket følgende:

I tilfeller der Norad utbetaler støtte, men mottakeren har mangelfull dokumentasjon for utgiftene vil Norad kreve at støtten tilbakebetales. Imidlertid viser rapporten til Deloitte at såpass mange delprosjekter er fullført av Deaf Aid, at under halvparten vil bli krevd tilbakebetalt.

- Deaf Aids fremtid er høyst usikker. Vår viktigste oppgave akkurat nå er å sørge for at våre prosjekter og forpliktelser i Kenya blir ivaretatt best mulig. Det kommer klart frem av rapporten at regnskapsfører og revisor i Kenya ikke har gjort jobben sin. Dette vil vi følge opp med anmeldelser av regnskapsfører og revisor i Kenya i tillegg til den tidligere ansatte lederen i Kenya. Vi vil også se på hvilke andre tiltak vi kan iverksette, sier Mæle.

- Dette er en fryktelig sørgelig situasjon, sier grunnleggeren av Deaf Aid, Marit B. Kolstadbråten. Jeg har jobbet med døve barn og voksne siden slutten av 70-tallet, og jeg må si at jeg i dag er helt knust. Disse misbrukte midlene skulle jo gått til det beste for døve barn, unge og deres foreldre, så det ikke til å tro det som har hendt. Vi har i alle år hatt nulltoleranse for korrupsjon og all form for økonomisk mislighold, så det er helt tragisk at dette skulle ramme oss. Vi har åpenbart ikke hatt en god nok kontroll, og det tar jeg ansvaret for. Jeg ser at vår tillit har blitt misbrukt. Likevel er det mest tragiske i denne situasjonen at barna, som tilhører en svært utsatt gruppe, nå står i fare for å miste den støtten og hjelpen de så sårt trenger, sier Kolstadbråten.

- Man må ikke glemme at Deaf Aid har drevet sin virksomhet i regionen siden 2005, og siden da har vi hjulpet over 8000 barn og unge med skolegang. Vi har gjennomført tusenvis av hørselstester, kurset foreldre og pårørende, og gjennomført utallige tiltak for å bedre livsgrunnlaget til disse barna. I tillegg har Deaf Aid bygget og drifter en internatskole for døve barn og har også før- og grunnskoleundervisning for døve i to slumområder. Jeg håper inderlig at dette arbeidet kan videreføres i en eller annen form, avslutter Kolstadbråten.

For mer informasjon, kontakt:

Marius Mæle, styreleder i Deaf Aid, telefon +47 906 07 036

Åpne/last ned pressemelding (PDF)